Μπλοκ Σημειώσεων

Περιγραφή

Εκτύπωση: Ανάγλυφη

  • Κωδικός 090 – 21×29 80 φ.
  • Κωδικός 091 – 14×21 80 φ.
  • Κωδικός 092 – 12×17 120 φ.
  • Κωδικός 098 – Βιβλίο Εντυπώσεων
  • Κωδικός 111 — Μπλοκ Λάστιχο 14×21