Τηλεφωνικά Ευρετήρια

Περιγραφή

  • Κωδικός 101 Ευρ. 17χ24
  • Κωδικός 102 Ευρ. 14χ21
  • Κωδικός 103 Ευρ. 12χ23
  • Κωδικός 104 Ευρ. 12χ17
  • Κωδικός 105 Ευρ. 8χ15
  • Κωδικός 107 Ευρ. 8χ15 στιλό
  • Κωδικός 109 Ανταλλακτικό