Μπλοκ Σημειώσεων

Περιγραφή

Εκτύπωση: Ανάγλυφη

  • Κωδικός 090 – 21×29 80 φ.
  • Κωδικός 091 – 14×21 80 φ.
  • Κωδικός 092 – 12×17 120 φ.
  • Κωδικός 093 – Τρύπες 100 φ.
  • Κωδικός 095 – Τετράδιο 2Θ.
  • Κωδικός 096 – Τετράδιο 3Θ.
  • Κωδικός 097 – Notes
  • Κωδικός 098 – Βιβλίο Εντυπώσεων
  • Κωδικός 099 – Ατζέντα stilo-notes