Ημερολόγιο Τοίχου

Περιγραφή

  • Κωδικός 087 – Κρεμαστό ημερολόγιο τοίχου, ένα σώμα
  • Κωδικός 088 – Κρεμαστό ημερολόγιο τοίχου, τριπλό σώμα